Organist i folkekirken

Som uddannet organist i Den Danske Folkekirke kan du grundlæggende være ansat på fire forskellige måder:
  • Tjenestemændene er ikke omfattet af den overenskomst, som for første gang trådte i kraft fra januar 2010. De kan beholde deres tjenestemandsstatus – også ved jobskifte – men nye organister kan ikke ansættes som tjenestemænd.
  • De overenskomstansatte udgør derfor en voksende andel af organisterne. Bliver du ansat i en stilling på mere end otte timer om ugen, er du omfattet af overenskomsten.
  • De individuelt ansatte er ansat på særlige vilkår – læs mere.
  • Endelig er der vikaransættelser, hvor vilkårene aftales af organisten selv – læs mere.
Via de alfabetiske stikordsregistre nedenfor finder du den vigtigste viden om organistens arbejdsforhold. Emner, som vedrører fagets praktiske udførelse finder du i stedet her.

Overenskomstansattes arbejdsforhold – vælg emne:

A-H

I-O

P-Å

ansættelsesbevis
inddragelse af fast fridag
pension
ansættelsessamtale
jobskifte
planlægning af arbejdstid
arbejdsbeskrivelse
jubilæumsgratiale
psykisk arbejdsmiljø
arbejdsmiljø
konflikthåndtering
rammetid
arbejdsplanlægning
kvalifikationstillæg
rådighedstid
barsel
kørselsgodtgørelse
seniorordninger
fem-dages arbejdsuge
lokalt løntillæg
stillingsoptælling
ferie
løn
sygdom
fleksjob
medarbejdermøder
tidsregistrering
forsikring
medarbejderrepræsentanter
tjenesterejse
forældreorlov
MUS
tjenestested
fridage
omsorgsdage
 vikariater
geografisk fleksibilitet
optælling af stilling
 
gruppeliv
orlov
 
 
overenskomsten
 

Tjenestemænds arbejdsforhold – vælg emne:

A-G

H-O

P-Å

ansættelsesbevis
hovedaftalen
pension
jobskifte
psykisk arbejdsmiljø
psykisk arbejdsmiljø
ansættelsessamtale
jubilæumsgratiale
seniorordninger
arbejdsbeskrivelse
konflikthåndtering
stillingsoptælling
arbejdsmiljø
kørselsgodtgørelse
sygdom
barsel
løn
tidsregistrering
fem-dages arbejdsuge
medarbejdermøder
tjenestemandsloven
ferie
medarbejderrepræsentanter
tjenestemandspension
fleksjob
MUS
tjenesterejse
forsikring
omklassificering af stilling
tjenestested
forældreorlov
omsorgsdage
 vikariater
fridage
optælling af stilling
 
geografisk fleksibilitet
orlov
 
gruppeliv
   


Se også