Vejledning til beregning af rammetid

 1. Beskriv organistens behov for fri til andre formål
 2. Få beskrivelse af menighedsrådets behov
 3. Indsæt fast fridag på 40 timer (arbejdsmiljølovens definition af hvor lang tid en fridag skal vare: et døgn på 24 timer + 8 timers fri før og efter fridøgnet)
 4. Indsæt friperioder. Omfanget af friperioder kan diskuteres:
  1. Skal de blot være på det timetal, som mangler op til 37 timer, dvs 19 timer i en 18-timers stilling,
  2. eller skal de tage udgangspunkt i, at en arbejdsdag i en 5-dages arbejdsuge er 7,4 timer, hvilket vil sige, at en 19 timers friperiode svarer til 2,5 arbejdsdag/fridag? Og skal en fridag her defineres som 24 timer eller 40 timer?
 5. Indsæt rammetider, så de kan dække hovedparten af opgaverne.
 6. Tilføj eventuelt undtagelser, som kan dække særlige opgaver, som kun optræder ganske få gange på et år.
 7. Præsentér dette for menighedsrådet og forhandl eventuelle ændringer/kompromisser på plads.
 8. Når rammetiderne er udfyldte, skal man huske, at de også påvirkes af den flydende fridag, som skal plottes ind fra uge til uge oven i rammetidsskemaet. Den flydende fridag placeres inden for rammetiden, med mindre der er indgået aftale om fast placering af den løse fridag, og organisten samtidig har givet afkald på friweekends. 

SE OGSÅ

Se også

Skemaer til aftale om rammetid for organister (link)