Rådighedstid

Bestemmelserne om rådighedstiden står beskrevet i overenskomsttekstens kap. 3, §12 om arbejdets tilrettelæggelse.

Aftalen om rådighedsbåndet skal sikre, at præstens behov for at kunne placere begravelser/bisættelser efter de pårørendes ønsker bliver tilgodeset i et rimeligt omfang, samtidig med at organistens behov for at kende sin arbejdstid tilgodeses, samt at der er et passende forhold mellem tjenesteforpligtigelser og den ansattes stillingsstørrelse.

Når man er ansat fuld tid, kan man stå til rådighed i op til 20 timer pr. uge fordelt på 5 dage á 4 timer pr. dag. Det betyder i praksis, at det vil være muligt at placere kirkelige handlinger på de fleste dage undtagen på den faste ugentlige fridag og de øvrige løse fridage.

Når man derimod er på deltid, skal rådighedstiden reduceres i forhold til den faktiske stillingsstørrelse. Her definerer rådighedsbåndet det reducerede tidsrum, hvor man kan disponere over organisten til begravelser/bisættelser. I en deltidsstilling vil der være færre kirkelige handlinger, og derfor vil der være brug for et mindre rådighedsbånd end for en fuldtidsansat.

Båndet placeres naturligvis i det tidsrum, hvor der lokalt er tradition for, at kirkelige handlinger placeres. Men hvis organisten ikke er ledig torsdag kl. 13, hvor familien ønsker, at begravelsen skal afholdes, må præsten give familien nogle andre mulige tidspunkter. Præsten kan altså ikke som tidligere nøjes med at kigge i sin egen kalender.

For deltidsansatte organister skaber den såkaldte rammetid en fast ramme for, hvordan rådighedsbåndet de enkelte uger kan placeres. Læs mere om dette her.

Læs også om rådighed ved akut sygdom.

Lokale arbejdstidsaftaler
De fælles arbejdstidsaftaler kan fraviges, hvis man som overenskomstansat organist er enig med sit menighedsråd om dette. Det vil altid være Organistforeningen, der på vegne af medlemmet indgår en sådan decentral aftale.

Eksempelvis kan man lokalt aftale en længere rådighedstid til ikke-planlagte aktiviteter, altså begravelser, hvis man kan nå til enighed om betalingen for det.

Kirkeministeriet har bemyndiget menighedsrådene til at at indgå decentrale arbejdstidsaftaler med de faglige organisationer. Dette fremgår af Cirkulære om muligheden for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler.

Læs også

Læs mere (pdf)

Eksternt link