Skemaer til aftale om rammetid for organister

Regnearket, som kan hentes her, rummer tre skemaer.

I det første kan menighedsrådet og/eller organisten påføre placeringen af planlagte og kendte tjenester. Når man har det samlede overblik, kan tidspunkterne sammenfattes og overføres til det mindre oversigtsskema øverst til højre.

I skemaet nederst til højre kan organisten påføre, hvilke tidspunkter og ugedage han/hun er – eller gerne vil være – beskæftiget med andet arbejde, og derfor har brug for at være fritaget for tjenesteforpligtelser.

Herefter kan en sammenligning mellem de to skemaer let afgøre, om der er et perfekt match, om det vil være muligt at tale sig til rette, eller om det ikke vil være muligt at få enderne til at mødes. Det kan jo være, at det kan blive nødvendigt at aftale med præsten, at placeringen af begravelser begrænses til 2-3 ugentlige dage, frem for at de i løbet af året ligger spredt over alle ugens dage.

Husk de særlige arrangementer
Det må ikke glemmes, at jo mindre organiststillingen er, jo større er behovet for, at organisten har en reel mulighed for at passe et andet arbejde.

Ud over de fast placerede ugentlige eller månedlige tjenester vil der som regel være visse enkeltstående begivenheder hen over året. Det kunne være særlige højtidsarrangementer, sommerarrangementer, kulturnat, høstgudstjeneste og meget andet.

Hvis placeringen af sådanne særlige aktiviteter drøftes og noteres ved ansættelsen, giver dette erfaringsmæssigt sjældent problemer, selv om de en enkelt eller få gange om året skulle falde på tidspunkter, hvor organisten normalt har andet arbejde.

Vigtigt dokument

Se også