Tjenestemandsstillinger

Vigtige dokumenter


5-dages uge for tjenestemænd

De tjenestemandsansatte organister med PO-eksamen berøres ikke direkte af indgåelsen af overenskomsten, som omfatter alle organister med PO-/KMOK-uddannelse (eller en DOKS-uddannelse), som før overenskomsten var ansat på tjenestemandslignende vilkår eller honoraransat (forudsætningen er dog, at man er ansat i mindst 8 timer pr. uge og mindst i 1 måned).

Læs cirkulæret om fridagsregler for tjenestemænd her.

Omklassificering af tjenestemandsstillingerne
Samtidig med indgåelsen af overenskomsten blev tjenestemandsstillingerne omklassificeret. Lønramme 12-17 blev erstattet med lønramme 19 mens lønramme 14-17-20 blev erstattet med lønramme 20. Ændringerne fik virkning fra 1.4.2009, så alle burde på nuværende tidspunkt have set ændringerne på deres lønseddel. Se aftalen her.
 

Tjenestemænds arbejdsforhold – vælg emne:

A-G

H-O

P-Å

ansættelsesbevis
hovedaftalen
pension
jobskifte
psykisk arbejdsmiljø
psykisk arbejdsmiljø
ansættelsessamtale
jubilæumsgratiale
seniorordninger
arbejdsbeskrivelse
konflikthåndtering
stillingsoptælling
arbejdsmiljø
kørselsgodtgørelse
sygdom
barsel
løn
tidsregistrering
fem-dages arbejdsuge
medarbejdermøder
tjenestemandsloven
ferie
medarbejderrepræsentanter
tjenestemandspension
fleksjob
MUS
tjenesterejse
forsikring
omklassificering af stilling
tjenestested
forældreorlov
omsorgsdage
 vikariater
fridage
optælling af stilling
 
geografisk fleksibilitet
orlov
 
gruppeliv
   

Se også