Navn Henriette Hoppe
Formand
Telefon 75 24 52 15
E-mail formand@organist.org
Navn Henrik Strøm
Næstformand
Telefon 29 93 44 27
E-mail henrik.stroem@gmail.com
Navn Jane Samuelsen
Telefon 50 73 23 56
E-mail jasam60@mvb.net
Navn Ingrid Bartholin Gramstrup
Telefon 25 15 33 12
E-mail ibartholin@gramstrup.org
Navn Carsten Engstrøm
Telefon 59 27 25 62 / 40 43 25 62
E-mail organist@karlslundekirke.dk
Navn Kenn Therkelsen
Kasserer
Telefon 29 60 06 83
E-mail kwt3@live.com
Navn Knud Damgaard Andersen
Telefon 97 95 27 26 / 24 65 80 26
E-mail knud.damgaard@mail.dk