Konstituering 2018

Organistforeningens bestyrelse har fordelt sine udvalgsposter som følger.

ORGANISTFORENINGENS BESTYRELSE
Formand Ingrid Bartholin Gramstrup IBG
Næstformand Henriette Hoppe HH
Kasserer Kenn Therkelsen KT
Henrik Strøm HS
Carsten Engstrøm CE
Knud Damgaard Andersen KDA
Jørgen Kleon Jeppesen JKJ

INTERNE UDVALG

 • Redaktionsudvalg IBG, HH, JKJ, LWT, FGE (korrektur KT, HH)
 • Tillidsrepræsentantudvalg IBG, KT, CE, LWT, IBH
 • Stævneudvalg IBG, JKJ, KDA, CE, HS
 • Uddannelsesudvalg IBG, HH, HS, KDA, LWT (konsulent JP)
 • Vedtægtsudvalg IBG, KDA, HS, LWT

EKSTERNE UDVALG

Organistforeningens repræsentation i eksterne udvalg, styregrupper og råd:
 • Folkekirkens Samarbejdsudvalg IBG, (HH)
 • Folkekirkens Arbejdsmiljøråd LWT, (HH)
 • Kirkeministeriets uddannelsesudvalg HH
 • Brancheudvalget for Folkekirken KDA, (HH)
 • Udvalg under brancheudvalget: Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere IBG, JP
 • Kirkemusikalsk Kompetencecenter KDA, (HS)
 • CO10’s Repræsentantskab IBG, (HH)
 • Nordisk Kirkemusikråd IBG
 • Nordisk Faglig Konference IBG, LWT
 • Formandsmøderne IBG
 • KLF (Kirkemusikernes Landsforbund) IBG, HH
 • FAF-12 (Forsikringsagenturforeningen) LWT
 • DOKS' Gramex-udvalg KT
 • Kontaktperson til ”Spil Dansk” JKJ

KIRKEMUSIKSKOLERNE
Organistforeningens repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser:

 • Løgumkloster IBG
 • Vestervig HS
 • Sjælland KT


LWT = sekretariatsleder Louis Wollert Torp
IBH = sekretær Inge Bech Hansen
FGE = redaktør Filip Graugaard Esmarch
JP = tidligere sekretariatsleder John Poulsen

(Initialer i parentes angiver suppleanter)