CO10 - Centralorganisationen af 2010

CO10 er Organistforeningens forhandlingsorganisation (Centralorganisation). Det er CO10, der på Organistforeningens vegne indgår overenskomster med Personalestyrelsen og Kirkeministeriet.

Det er ligeledes CO10, der har indgået aftaler med bl.a. PFA om oprettelse af pensionsordninger for de tilknyttede organisationer, CO10-pension (pdf).

CO10-konto: Supplerende pensionsopsparing i PFA Pension (pdf).

CO 10 Bank
Organistforeningen og CO10 har et samarbejde med Lån & Spar og har etableret CO 10 Bank. Her kan du samle dine bankforretninger i Lån & Spar og få ekstra fordele, fordi du er medlem.

Læs mere her.


 Se også