Navn John Poulsen
Fungerende sekretariatsleder
Telefon 76 65 95 60
E-mail kontakt@organist.org
Navn Inge Bech Hansen
Sekretariatsmedarbejder
Telefon 76 65 95 60
E-mail sekr@organist.org
Navn Hans Henrik Brok-Kristensen
Konsulent
Telefon 20 60 38 26
E-mail konsulent@organist.org
Navn Birgitte Lyager
Sekretariatsmedarbejder
Navn Louis Torp
Tiltrædende sekretariatsleder
Telefon 76 65 95 60
E-mail kontakt@organist.org