Organistforeningens generalforsamling

Organistforeningens generalforsamling i 2018 finder sted mandag den 28. maj kl. 16.00 på Koldinghus. Adressen er Koldinghus 1, 6000 Kolding.

Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage gratis, også selvom de ikke kommer til resten af årsmødet.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren
4. Fastsættelse af næste års kontingent ved kassereren
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Indkomne forslag – skal være Organistforeningens sekretariat i hænde senest den 10. marts 2016
8. Eventuelt

Valg til bestyrelsen
Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 28. maj 2018 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Henriette Hoppe og Henrik Strøm.

Både Henriette Hoppe og Henrik Strøm modtager genvalg. Bestyrelsen genopstiller hermed begge to for en ny periode.

Desuden har Jane Samuelsen, i forbindelse med generalforsamlingen, valgt at træde ud af bestyrelsen. I stedet opstiller bestyrelsen Jørgen Kleon Jeppesen, som er organist ved Struer Kirke i Viborg Stift.

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til sekretariatet senest den 10. marts 2018 med post til: Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, Lokale 107, 7100 Vejle, eller pr. mail til: kontakt@organist.org

Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.

Generalforsamling 2017
Organistforeningens seneste generalforsamling blev afholdt tirsdag den 23. maj kl. 15 på Konventum i Helsingør.

Læs referatet her.
 


Vigtige dokumenter


(Find referater, beretninger og regnskaber fra tidligere år via menuen til venstre)