Kirkemusikfaglige relationer

Herunder er anført Organistforeningens nære kirkemusikfaglige relationer:

Dansk Organist og Kantor Samfund: www.doks.dk

Dansk Kirkemusiker Forening: www.kirkemusiker.dk

Nordisk Kirkemusikråd: www.nkrad.org