Organistforeningens årsmøde 2018

TID: mandag den 28. maj kl. 9.00-20.30

STED: Koldinghus 1, 6000 Kolding

PRIS: 900 kr.

TILMELDING: Senest onsdag den 9. maj via www.organist.org eller ved at sende blanketten på side 22 i en frankeret kuvert til Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle

REJSE: Koldinghus ligger 600 meter fra Kolding Station. På Banegårdspladsen går man til venstre og følger Banegårdsgade, indtil man på højre hånd kommer til Slotsstræde, som fører op mod slot-tet.

PARKERING: I og ved Staldgården umiddelbart øst for slottet findes et antal P-pladser. Området ejes af Slot- og Kulturstyrelsen som opkræver en afgift på 11 kr./t. Derudover kan man orientere sig om parkeringsmuligheder via www.citykolding.dk/vaerd-at-vide/parkering

PROGRAM
9.00
Ankomst/kaffe

9.30
Velkomst v/ formand Henriette Hoppe
Kirkemusikskolernes visionsarbejde samt Nyt fra Kirkeministeriet v/ kirkeminister Met-te Bock

11.00-11.50
Præsentation af nye uddannelser i fagpakkeprojektet
  • Fagpakke 1: Sang, spil og bevægelse i kirken for 0-5-årige, v/ underviser Laila Høgild Nielsen og organist Carsten Ullits Mortensen
  • Fagpakke 2: Samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske aktiviteter, v/ rektor Ole Brinth
12.00
Frokost
Koncert v/ Mads Granum Kvintet (se nedenfor)
Afskedsreception for sekretariatsleder John Poulsen

14.30
Foreningens uddannelsespolitiske visioner v/ bestyrelsesmedlem Ingrid Bartholin Gramstrup og næstformand Henrik Strøm
Fagpakkerne set i en uddannelsesstruktur v/ projektleder Knud Damgaard Andersen

15.30
Kaffe

16.00
Generalforsamling (se indkaldelse og dagsorden her)

17.00
Guidet rundvisning på Koldinghus

18.30-20.30'
Middag


SE OGSÅ:
Kom til årsmøde på Koldinghus (18.12.2017)


"Husk at nævne ved MUS, at deltagelse i Organistforeningens stævne er en del af din faglige udvikling," skriver formand Henriette Hoppe - læs mere her (Organist.org marts 2016)

 


 

2017-stævnet

Organistforeningens stævne i 2017 fandt sted i Helsingør og København den 21. til 24. maj

Læs reportager fra stævnet her
 
(Organist.org nr. 7, juli 2017)
 


2016-årsmødet

Årsmødet 2016 fandt sted den 30. maj i Herning på kunstmuseet HEART.

Læs reportage fra stævnet her (Organist.org nr. 7, juli 2016)
 

2015-stævnet

Fandt stævnet sted på Hotel Prindsen i Roskilde den 3. til 6. maj 2015. Blandt de medvirkende var Morten Skovsted, Mads Granum, Erik Kolind, Christa Brix Hauser, Kristian Olesen, Daniel Bruun, Susanne Wendt og Værkstedet GudstjenesteLIV.

Se reportager fra stævnet (Organist.org, juni 2015)
 

2014-stævnet

Fandt sted d. 4.-7. maj på Hotel Plaza i Odense. 

2013-stævnet

Fandt sted d. 12.-14. maj på Hotel Comwell Kellers Park i Brejning ved Vejle Fjord.

Læs reportagerne fra PO-bladets juli-nummer.

2012-stævnet

fandt sted den 28.-31. maj på Hotel Svendborg.

Læs PO-bladets dækning af stævnet i PO-bladet nr. 7, juli 2012.