Organistforeningens stævne 2019

Organistforeningen holder sit årlige stævne i maj måned. Det seneste fandt sted den 19. til 22. maj 2019 på ECH Park i Esbjerg

Læs reportage fra stævnet

PROGRAMMET SÅ SÅDAN UD:

Søndag den 19. maj
Fra kl. 16.00 Ankomst og tjek ind

17.30 Velkomst og aftensmad

19.30 Evensong i Treenighedskirken v/ Treenighedskirkens Drengekor under ledelse af Lone Gislinge og organist Lasse Toft Eriksen (se mere nedenfor)

22.00 Natmad på ECH Park

Mandag den 20. maj
Fra kl. 6.30 Morgenbuffet

8.30 Afgang med bus til Fanø (se mere nedenfor)

9.30 Morgensang i Nordby kirke
Herefter til Sønderho Kirke

12.30 Frokost på Sønderho kro

15.00 Afgang fra Fanø

16.00 Nodeudstilling v/ Aarhus Musik på ECH Park (se mere nedenfor)

18.00 Middag på ECH

19.45 Vor Frelsers Kirke – introduktion til koncerten v/ Mikkel Andreassen

20.00 Koncert v/ Vor Frelsers Kirkes Kor og Mikkel Andreassen samt studerende (se mere nedenfor)

22.00 Nachspiel på ECH Park

Tirsdag den 21. maj
Fra kl. 6.30 Morgenbuffet

8.30 Afgang til Hjerting Kirke

8.45 Morgensang og koncertintroduktion v/ organist Mikkel Andreassen
Koncert: ”Hjerting orgelbog” v/ organist Mikkel Andreassen (se mere nedenfor)

10.45 Treenighedskirken
Præsentation af orgelrepertoire fra forlaget MIXTUR v/ Lasse Toft Eriksen (se mere nedenfor)

12.30 Frokost på ECH Park

14.00 Nyt fra Kirkeministeriet

15.00 Kaffe

15.30 Generalforsamling

18.30 Festmiddag
Folkedans

23.30 Natmad

Onsdag den 22. maj
Fra kl. 6.30 Morgenbuffet

8.30 Morgensang

9.00 Behov og muligheder for kirkemusikalsk efteruddannelse v/ chefkonsulent Bent Fløyel fra Kompetencesekretariatet

10.00 Salmer med børn v/ organist Martin Hornstrup og sognepræst Hans Boas fra Forum for børnesalmer (se mere nedenfor)

12.30 Frokost
Hjemrejse

KONCERTER OG UDFLUGT

Evensong og orgelfremvisning

Ved Treenighedskirkens drenge- og mandskor, korleder Lone Gislinge og organist Lasse Toft Eriksen
I gåafstand fra EHC Park ligger Treenighedskirken, hvor kirkens anerkendte drenge- og mandskor søndag aften vil synge en stemningsfuld evensong – en kendt og elsket koncertform i England, som koret har taget til sig. Kormusik af bl.a. George Dyson veksler med læsninger og en fællessalme. Korets dirigent, Lone Gislinge, leder det musikalske, og Lasse Toft Eriksen akkompagnerer på kirkens orgel. Begge kirkens præster, Ingrid Lisby Schmidt og Charlotte Gade, læser. Evensong’en tager en god halv times tid.

Efter en kort pause vil kirkens organist, Lasse Toft Eriksen, give en lille fremvisning af kirkens nybyggede Marcussen & Søn-orgel fra 2018. Orglet er på tre manualer og pedal. Det har 42 stemmer og er et instrument i særklasse.

Treenighedskirkens drenge- og mandskor er bygget op efter engelsk tradition med drenge-sopraner og mands-alter. Koret har omkring 45 medlemmer, der aldersmæssigt spænder fra 9 år til 75 år. Koret deltager ved kirkens højtider og har derudover en stor koncertvirksomhed. Hvert år tager de på en turné og har besøgt store dele af Europa, Kina og USA. Læs mere på treenighedskirkensdrengekor.dk

Lasse Toft Eriksen (f. 1978) har studeret komposition på Det Jyske Musikkonservatorium hos Karl Aage Rasmussen i to år, men skiftede til uddannelsen som organist og kantor ved Vestjysk Musikkonservatorium med Jesper Madsen og Søren Christian Vestergaard som lærere. Lasse Toft Eriksen er redaktør på det lille kirkemusikforlag Mixtur grundlagt i 2009, hvor han sammen med nodehandler Søren Storm Larsen har udgivet en lang række nye danske kor- og orgelværker. Samme år blev han ansat som organist ved Treenighedskirken i Esbjerg, og han underviser desuden på Syddansk Musikkonservatorium i faget generalbas.

Lone Gislinge (f. 1958) Er uddannet AM’er, musikleder og hørelærepædagog. Hun arbejder som docent ved Vestjysk Musikkonservatorium som dirigent for Konservatoriets Pigekor, samt underviser i fagene hørelære og børnekorledelse. Lone Gislinge grundlagde i 1983 Konservatoriets Pigekor, Esbjerg, og nogle år senere dennes Korskole. Pigekoret består af ca. 50 piger i alderen 12-20 år, og det har høstet stor international anerkendelse ved flere konkurrencer. I 1990 blev Lone Gislinge dirigent for Treenighedskirkens Drengekor.
Lone Gislinge er ofte instruktør ved korstævner samt ved kurser for korledere i bl.a. Folkekirkens Ungdomskor.

Udflugt til Fanø
Ved guide samt Fanø-organist Johnny Nielsen
Mandag tager vi til Fanø, som er landets næstmindste selvstændige kommune med ca. 3.300 indbyggere, og sejlturen derover varer 12 minutter. Der er to større bebyggelser for fastboende, Nordby, som man ankommer til, og mod syd Sønderho. Ellers er øen meget præget af turismen – dvs. ca. 3000 sommerhuse, hvorfor turismen (især fra Tyskland) er en meget vigtig indtægtskilde. Nordby er en slags forstad til Esbjerg med mange pendlere med færgen hver dag.

Øens to kirker ligner på ingen måde almindelige danske landsbykirker, og de er begge opført sidst i 1700-tallet. Vi starter i Nordby Kirke med morgensang og fortælling om kirken, og derefter er der formiddagskaffe i sognehuset ved siden af kirken. Turen går så videre mod syd til Sønderho, hvor vi skal se den meget specielle kirke – nok den kirke i Danmark med flest kirkeskibe på grund af havets betydning for stedet her igennem flere hundrede år.

Efter kirken kommer kroen, Sønderho Kro, som ligger helt ude ved vandet. Det har den gjort, siden den blev bygget i 1722, og i disse charmerende omgivelser serveres frokosten. Derefter kan man gå rundt i byen, der er en slags levende frilandsmuseum med over 60 fredede huse. Har man ikke før oplevet Fanø, så er der noget at se frem til, da øen også naturmæssigt er meget særpræget.

Efter Sønderho går turen tilbage til færgen.

Nodeudstilling
Ved nodehandler Søren Storm
Efter hjemkomst fra Fanø vil der være nodeudstilling ved Aarhus Musik på hotellet. Det foregår altså ikke i selve musikforretningen som tidligere oplyst, da den vanskeligt kan rumme de mange stævnedeltagere på én gang. Ønsker man at besøge Danmarks eneste fysiske nodeforretning, har man bedst mulighed for at nå det onsdag efter stævnets afslutning, da butikken ligger et par kilometer længere inde ad Stormgade (nummer 48, åbent 10-15, se evt. mere på noder.dk/om-aarhus-musik).

Korkoncert i Vor Frelsers Kirke
Ved Vor Frelsers Kirkes Kor, Mikkel Andreassen samt orgelstuderende
Mandag aften tager vi til koncert i Esbjergs centrale bykirke, Vor Frelsers Kirke, som blandt andet er kendt for kormusik af høj kaliber. Ved denne koncert vil programmet være præget af dansk kormusik af Bernhard Lewkovitch, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Mikkel Andreassen, og derudover vil der være musik af Poulenc, Messiaen og Rachmaninov.

Koncerten introduceres og ledes af korleder og organist Mikkel Andreassen, og der vil også blive spillet musik af studerende ved Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg, hvor Mikkel Andreassen er underviser.

Vor Frelsers Kirkes Kor er en frodig blanding af konservatoriestuderende, uddannede sangere og musikere samt velsyngende amatører. Ved opførelser af større og mere krævende værker, suppleres koret med tidligere medlemmer samt tilrejsende korsangere fra hele Danmark. Korets repertoire rækker fra renæssancen til nutidig kompositionsmusik, dog med særlig vægt på romantisk og nyere musik. I 2008 opførte koret som det første kor i Danmark Rachmaninovs Skt. Chrysostomos Liturgi op. 31. Koret udgav i 2012 en cd med en samlet indspilning af Rachmaninovs Vesper Op. 37, som blev modtaget med stor begejstring af både anmeldere og publikum. Koret er ofte blevet fremhævet for dets medrivende og udtryksfulde fremførelser.

Hjerting Orgelbog
Ved Mikkel Andreassen
Tirsdag morgen kører vi ud til Hjerting Kirke for igen at mødes med Mikkel Andreassen, som vil fremføre sin egen orgelsuite ”Hjerting Orgelbog”, han har komponeret over Robert Jacobsens altervæg i kirken.

Værket er helt overordnet delt i tre fløje. Det udspringer fra midten, og de bærende musikalske elementer er formet af melodisk og harmonisk materiale, der er udvundet fra den lille orgelkoral over ”Det hellige kors, Vor Herre selv bar”. Dette materiale stråler ud i værkets tre dele i satserne: ”Adam og Eva”, ”Kristi blik”, ”Jesus vandrer på Ho Bugt”, og er således tilstede i hele værkets opbygning og udstrækning. Ud over at referere til Robert Jacobsens alterudsmykning rummer værket satser, der afspejler kirkeåret, samt musik, der beskæftiger sig med dåb, nadver og begravelse.

Midterdelen er helt koncentreret om udsmykningens Kristusfigur, og beskæftiger sig med både korsets lidelse og opstandelsens glæde. Værkets tredje fløj rummer minde- og nadvermusik samt musik til den lille, men meget vigtige figur kaldet ”Lille musikant”.

Mikkel Andreassen (f. 1966) er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium med Peter Møller som hovedfagslærer. Senere har han gennemført kompositionsstudier hos Bernhard Lewkovitch.

Mikkel Andreassen har arbejdet som organistassistent ved Løgumkloster Kirke, organist og kantor ved Hørsholm kirke og siden 2000 som organist og kantor ved Vor Frelsers kirke i Esbjerg. Siden 2017 har han desuden været underviser i orgelspil og koordinator for det klassiske uddannelsesområde på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Læs mere på mikkelandreassen.dk

KURSER UNDER STÆVNET

Repertoireinspiration ved Forlaget Mixtur
Ved organist Lasse Toft Eriksen
Forlaget Mixtur har hjemsted i Esbjerg. Det ledes af nodeforhandler Søren Storm og organist Lasse Toft Eriksen, og de kan i år fejre forlagets 10-års jubilæum. Tirsdag formiddag vil redaktør Lasse Toft Eriksen ved orglet i Treenighedskirken fortælle om forlagets arbejde og fremvise nogle af de nyeste udgivelser både indenfor orgel- og kormusik. Der vil blive mulighed for at få rørt stemmebåndene og for at stifte bekendtskab med den allernyeste danske orgelmusik.

Læs om Lasse Toft Eriksen ovenfor under ”Koncerter og udflugt”.

Salmer med børn
Ved organist Martin Hornstrup og sognepræst Hans Boas
Forum for Børnesalmer blev etableret i 2016, som en gruppe under ”Syng Nyt”, og har til formål at finde og afsøge allerede udgivne børnesalmer og udbrede og tilgængeliggøre de bedste samt inspirere forfattere og komponister til at skrive nye børnesalmer, der imødegår de behov, der er i folkekirken og tillige tilstræbe og sikre en høj kvalitet.

Onsdag formiddag vil to af gruppens medlemmer fortælle om gruppens arbejde. Herunder overvejelser om:

  • hvad er en god børnesalme (kvalitetskriterier, målgrupper og indragelse af børn i afsyngningen af salmerne)
  • børns gudsbilleder (hvilke gudsbilleder danner børn sig, behovet for nuancerede og varierede gudsbilleder)
  • børnegudstjenestens ramme og ritual (konkrete bud på salmer, der sætter ramme for gudstjenesten, f.eks. klokkeringning, begyndelse og slutning, bøn/ Fadervor, dåb, nadver, velsignelse)
  • tegn og fagter (hvordan vi kan lave og bruge tegn og fagter som pædagogisk og billeddannende element)
  • præsentation af Salmedatabasen med børnesalmer.


Og det vil alt sammen undervejs blive fulgt op af og illustreret ved konkrete eksempler på, hvordan en børnesalme kan udfoldes og bruges i børnegudstjenesten.

Martin Hornstrup er organist og korleder ved Gellerup Kirke vest for Aarhus. Han indgår i melodiredaktionsgruppen bag Salmedatabasen og har også selv en række melodier på samvittigheden. Som medlem af Forum for Børnesalmer har han blandt andet stået for samtlige noder og indspilninger til børnesalmerne på Salmedatabasen. Læs mere på martinhornstrup.dk

Hans Boas er sognepræst i Lystrup-Elev Pastorat nord for Aarhus. Han indgår i tekstredaktionsgruppen bag Salmedatabasen og har blandt andet en særlig interesse for den pædagogiske vinkel på salmerne.


LÆS MERE

OBS: "Husk at nævne ved MUS, at deltagelse i Organistforeningens stævne er en del af din faglige udvikling," skriver formand Henriette Hoppe - læs mere her (Organist.org marts 2016)

2018-årsmødet

Organistforeningens årsmøde i 2018 fandt sted på Koldinghus i Kolding den 28. maj

Læs reportage fra årsmødet her
 
(Organist.org nr. 7, juli 2018)

Slides fra oplæg på årsmødet i Kolding:


2017-stævnet

Organistforeningens stævne i 2017 fandt sted i Helsingør og København den 21. til 24. maj

Læs reportager fra stævnet her
 
(Organist.org nr. 7, juli 2017)
 


2016-årsmødet

Årsmødet 2016 fandt sted den 30. maj i Herning på kunstmuseet HEART.

Læs reportage fra stævnet her (Organist.org nr. 7, juli 2016)
 

2015-stævnet

Fandt stævnet sted på Hotel Prindsen i Roskilde den 3. til 6. maj 2015. Blandt de medvirkende var Morten Skovsted, Mads Granum, Erik Kolind, Christa Brix Hauser, Kristian Olesen, Daniel Bruun, Susanne Wendt og Værkstedet GudstjenesteLIV. 

Se reportager fra stævnet (Organist.org, juni 2015)
 

 

2014-stævnet

Fandt sted d. 4.-7. maj på Hotel Plaza i Odense. 


2013-stævnet

Fandt sted d. 12.-14. maj på Hotel Comwell Kellers Park i Brejning ved Vejle Fjord.

Læs reportagerne fra PO-bladets juli-nummer.

Slides fra oplæg på årsmødet i Kolding:


2012-stævnet

fandt sted den 28.-31. maj på Hotel Svendborg.

Læs PO-bladets dækning af stævnet i PO-bladet nr. 7, juli 2012.