Tjenestemændenes Låneforening

Tjenestemændenes Låneforening er en forening for medlemmer af organisationer under blandt andet CO10.

Formålet har været siden stiftelsen i 1907 at formidle lån på billigst mulige vilkår.

Der ydes lån til praktisk talt alle lånebehov, som medlemmerne kan tænkes af have. Dog ydes der kun i meget begrænset omfang lån til indfrielse af anden gæld i pengeinstitutter.

Grundlaget for lånene er en noteret lønforskrivning hos den lønudbetalende myndighed, som ligger til sikkerhed for lånet.

Årligt udlånes der ca. 600 mill. kr. Det samlede udlån er ca. 1,4 mia. kr. fordelt på ca. 17.000 lån.

Ansøgning om lån sker via en formular, som sendes til Organistforeningen.

Læs mere om Tjenestemændenes Låneforening på www.tjlaan.dk.Øvrige samarbejdspartnere