Organist ved Løkken og Furreby Kirker, Hjørring Søndre Provsti

Organist søges til Løkken og Furreby kirker i Løkken Storpastorat, Hjørring Søndre Provsti, Aalborg Stift

Løkken-Furreby menighedsråd søger fra den 1. juni 2019 eller snarest derefter fuldtids organist

I den nordlige udkant af Løkken by, lige bag klitterne, ligger Løkken Kirke, som netop har fejret 120-års jubilæum. Lidt længere nordpå, næsten helt ude på klitten i Furreby og med udsigt over by og hav, ligger Furreby Kirke, en lille perle fra 1200-tallet.

Ud fra disse to kirker, med centrum i søndagens højmesse og i samarbejde med sognets institutioner og foreninger og pastoratets øvrige menighedsråd, tager menighedsråd, præster og ansatte i fællesskab vare på det folkekirkelige liv i badebyen, hvor turister og sommerhusgæster strømmer til i højsæsonen, mens byens egne beboere er med året rundt.

Nu har vores dygtige organist desværre søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en ny organist til holdet, som vil gå forrest i det kirkemusikalske arbejde. Stillingen er en fuldtidsstilling med god plads – også til at tænke og skabe nyt og rig mulighed for, at den rette person selv kan sætte sit præg.

Vi tilbyder:
 • gode og åbne arbejdsforhold med præster og menighedsråd, der lægger stor vægt på musikkens og sangens rolle i både gudstjeneste- og kirkeliv
 • et alsidigt gudstjeneste- og kirkeliv, som varierer hen over året sammen med hverdags- og turistlivet i badebyen
 • opbakning til det kirkemusikalske arbejde
 • en god atmosfære med en åben og let omgangstone og et godt, kollegialt samspil, hvor vi gensidigt hjælper hinanden med stort og småt
 • fleksibelt samarbejde f.eks. omkring korarbejde og afløsning med pastoratets andre organister
 • eget kontor i Løkken Sognegård, som er bygget sammen med Løkken Kirke
Vi søger en organist:
 • som med musikalsk og liturgisk indlevelse kan understøtte og lede menighedens salmesang
 • som sammen med menighedsrådet vil være med til at udvikle sognets musik- og koncertliv, hvor både det
 • klassiske og det moderne har plads
 • som kan lede og videreudvikle kirkens to kor – et voksenkor og et børne- og ungdomskor
 • som kan forestå babysalmesang
 • som kan medvirke musisk ved arrangementerne i Løkken Sognegård
 • som kan medvirke musisk og på anden vis ved konfirmationsforberedelsen og andet børnearbejde
 • som kan fungere som kompetent kirkemusikalsk sparringspartner for sognets præster
 • som kan indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med både frivillige og øvrige medarbejdere
 • som kan arbejde selvstændigt
 • som er udadvendt og imødekommende
Instrumenter i kirker og sognegård:

Orglet i Løkken Kirke er et Marcussen & Søn fra 1924, renoveret i 2014: 18 stemmer + 2 transmissioner, fordelt på 2 manualer og pedal
Orglet i Furreby Kirke er et Freiburger Orgelbau fra 2002: 6 stemmer, 1 manual og pedal
Andet instrument i Løkken Kirke: Klaver (Sauter), Instrument i sognegården: Flygel (Hornung & Møller)

Ansættelsesforhold:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO 10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

- Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784.56. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

- Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

- Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO organist) aftales i henhold til det aftalte basislønsystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og Basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 35.689,07 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Kontaktperson Hanne Kepler, tlf.: 30 89 14 02
Formand Britta Staghøj Drivsholm, tlf.: 60 52 54 10
Sognepræst Lise Nedergaard, tlf.: 98 99 11 41
Læs mere om aktiviteter mv. ved at gå ind på hjemmesiden www.loekkenkirke.dk

Ansøgningsfristen er onsdag den 24. april 2019 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer sendes til Løkken-Furreby Menighedsråd, mail: 8407fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 19

Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer og børneattest – at der er tre mdr. prøvetid.