Organist ved Torup og Lynæs Kirker, Frederiksværk Provsti, Helsingør Stift

En stilling som organist i Torup Sogn i Hundested er ledig pr. 1. maj 2018.

Sognet har 2 kirker, beliggende i smukke omgivelser. I Torup kirke er der et omintoneret Troels Krohn orgel på 12 stemmer samt et el-klaver og i Lynæs kirke et Gunnar Husted orgel på 23 stemmer samt klaver.

Hovedarbejdsområder:
  • Planlægge og tilrettelægge kirkekoncerter
  • Orgelspil (Plejehjemsgudstjenester og i hovedorganistens ferier og fridage spiller organisten til alle gudstjenester og kirkelige handlinger)
  • Korarbejde, minikonfirmander og marketingsarbejde.
Organist arbejde består hovedsaglig af korarbejde med det frivillige Lynæs Kirkes Kor på ca. 35 medlemmer. Koret synger ved gudstjeneste eller koncert 4-6 gange årligt. Korprøverne ligger torsdag aften kl . 19 – 21.

Desuden stemmeprøver et antal kl. 18 – 19. Som korleder for dette kor fører man præsenslister, repetoirelister og i samarbejde med korudvalget lægger man repetoire. Der er dog meget frie hænder. Man deltager i korudvalgsmøder ca. 4 gange årligt, samarbejder gerne med andre kor og deltager i korudflugter.

Selvom koret er et udpræget seniorkor, er der ’højt til loftet’ og man sætter pris på en fornøjelig og spændende korprøve. Repertoiret er hovedsageligt klassisk, men spænder vidt.

Stillingen er på 29 timer pr. uge fordelt med 25 timer som organist og 4 timer andet arbejde herunder medvirken ved minikonfirmandundervisningen og udarbejdelse af annoncer, folder til lokalpressen m.v. samt babysalmesang.

Organisten er til rådighed hver onsdag kl. 10 – 16 og spiller til plejehjemsgudstjenester, samt kirkelige handlinger.

Desuden deltager organisten i kalender- og organistmøde en gang om måneden. Når hovedorganisten har flydende fri skal organisten spille. Dette udgør 1 weekend om måneden samt ferier og fridage.

Sangsal og nodearkiv er på Sognegården tæt på Lynæs kirke.

Der er højmesse hver søndag i begge kirker kl. 9 og kl. 11. I organistfunktionen er der desuden: Skumringsgudstjenester, meditationsgudstjenester og spaghettigudstjenester. Der er ca. 300 højmesser/kirkelige handlinger om året. Der afholdes ca. 5 – 7 koncerter om året.

På Plejcentret Halnæs er det 2 gudstjenester samme dag, en gang om måneden. Der afholdes korprøver hver torsdag med alle kor i sæsonen fra september-maj.

Vi søger en engageret person, som er glad for korarbejde og vil indgå i et konstruktivt samarbejde med hovedorganisten.

Nærmere oplysninger hos Organist Mette Bramsø tlf.: 4156 9966.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Kontaktperson Michael Jensen, 7408fortrolig@sogn.dk mærket i emnefeltet ”Organist” så ansøgningen er modtaget senest onsdag den 28. februar 2018 kl. 12.00.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.326 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.837 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.818 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.982 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 29.510 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.