Redaktion, deadline og annnoncer

Redaktionelt stof og almindelige annoncer (se om stillingsannoncer nedenfor) sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før udgivelsen. 

Bladet udkommer den 1. i hver måned undtagen august, hvor det ikke udkommer.

Ansvarshavende redaktør

Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ)
Femøvej 12
8600 Silkeborg
Tlf. 28 14 43 89
E-mail:

Stillingsopslag

Deadline d. 5. i måneden kl. 13
Til sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen
Tlf. 76 65 95 60
E-mail:


Tryk

WERK's Grafiske Hus A/S
Bjødstrupvej 2-4
8270 Højbjerg
www.werk.dk

ANNONCEPRISER i Organist.org 2019

(Alle priser er eksklusiv moms)

(Priser for stillingsopslag: se længere nede)
1/1 side (A5) ............. kr. 2.500,00
1/2 side .................... kr. 1.300,00
1/4 side .................... kr. 700,00

(1/4-sides-annoncer i bredformat 125x43 kan bringes på bagsiden mod et tillæg på 50 procent)

Lille annonce: 8 kr./mm. (kun tekst og ingen rabat)

RABAT
Ved 3-5 annoncer/indrykninger, der bestilles samtidig ...... 10 %
Ved 6-10 annoncer/indrykninger, der bestilles samtidig ...... 20 %
Ved 11 annoncer/indrykninger, der bestilles samtidig .... 30 %

GENERELT
  • Rabatten er blot en mængderabat, dvs. man kan godt skifte ud undervejs
  • Annoncerne/indrykningerne skal bringes inden for et år, for at der kan opnås rabat
  • Giv besked om faktureringsadresse, og lad os vide det, hvis du ønsker annoncerne/indrykningerne faktureret samlet.


STILLINGSOPSLAG

Prisen pr. spalte-mm i fagbladet Organist.org er kr. 10,00 (eksklusiv moms). Inkluderet i denne pris er visning af annoncen her på hjemmesiden.

Pris for visning eksklusivt på hjemmesien: 2.000 kr. + moms. 


MÅL OG FORMAT

(Bredde gange højde angivet i mm - bladet er i A5-format)

1/1 side: højformat 125x180 / højformat til kant 145x210
1/2 side: bredformat 125x88 / højformat 61x180
1/4 side: bredformat 125x43 / højformat 61x88

(Annoncer sendes som PDF-fil med CMYK-farver)